TOEIC Part 1 đã dễ nay còn dễ hơn

Thảo luận trong 'Tài liệu Anh văn' bắt đầu bởi QuangPham, 7/12/17.

 1. QuangPham Member

  Chỉ cần nắm rõ về 2 loại hình ảnh sau đây là bạn có thể làm tốt 10 câu Part 1 của TOEIC dễ như chơi (mình đã áp dụng và đã làm đúng 10/10)

  1. Hình ảnh KHÔNG CÓ con người:

  Bạn nên xác định ngay những chi tiết sau:
  • Có những vật gì đáng chú ý trong hình?
  • Những vật trong hình đang ở trong trạng thái gì?
  • Những vật trong hình có vị trí như thế nào với nhau?


  Cấu trúc câu về những vật trong hình đang ở trong trạng thái gì?
  • CHỦ NGỮ + is/are + TÍNH TỪ = CHỦ NGỮ thì TÍNH TỪ
  • CHỦ NGỮ + look(s)/appear(s) + TÍNH TỪ = CHỦ NGỮ trông có vẻ TÍNH TỪ
  • CHỦ NGỮ + have/has + been + V3 = CHỦ NGỮ đã được/bị VERB


  Cấu trúc câu về những vật trong hình có vị trí như thế nào với nhau?
  • CHỦ NGỮ + is/are + GIỚI TỪ + VẬT/NGƯỜI = CHỦ NGỮ đang ở...
  • There + is/are + CHỦ NGỮ + GIỚI TỪ + VẬT/NGƯỜI = Có CHỦ NGỮ ở...


  2. Hình ảnh có con người:

  Đối với hình có người, khi xem hình, bạn nên xác định ngay những chi tiết sau:
  • Người trong hình đang làm gì?
  • Người trong hình đang ở đâu so với các vật xung quanh?


  Các cấu trúc câu về người đang làm gì:
  • CHỦ NGỮ + is/are + V-ing = CHỦ NGỮ đang thực hiện hành động VERB.
  • There + is/are + CHỦ NGỮ + V-ing = Có CHỦ NGỮ đang thực hiện hành động VERB.


  Các cấu trúc câu về vị trí của người:

  • CHỦ NGỮ + is/are + GIỚI TỪ + VẬT/NGƯỜI = CHỦ NGỮ đang ở...
  • CHỦ NGỮ + is/are + V-ing + GIỚI TỪ + VẬT/NGƯỜI = CHỦ NGỮ đang thực hiện hành động VERB ở...
  • There + is/are + CHỦ NGỮ + V-ing + GIỚI TỪ + VẬT NGƯỜI = Có CHỦ NGỮ đang thực hiện hành động VERB ở...

  Bonus: từ vựng về hành động theo bộ phận cơ thể người: https://giasutoeic.com/luyen-nghe-toeic/luyen-nghe-toeic-part-1/

  Học để luyện nghe các từ vựng về hành động của con người một cách dễ dàng hơn!
   
  Loading...

Chia sẻ trang này