Phân tích định nghĩa vật chất của Lê nin và rút ra ý nghĩa của nó?

Thảo luận trong 'Khoa Lý luận Chính trị' bắt đầu bởi baitapluathoc.com, 18/12/14.

 1. baitapluathoc.com New Member

  1.1. Các quan niệm về vật chất trong triết học trước C. Mác
  * Thời kì cổ đại

  - Tương ứng với thời kì này là chế độ chiếm hữu nô lệ. Vào thời kì này, trình độ nhận thức của con người còn thấp, hiểu biết có hạn nên con người thường đồng nhất vật chất nói chung với những dạng cụ thể của nó.
  - Trong triết học Ấn Độ, người ta đồng nghĩa vật chất với những gì họ cho là con người cần nhất, như: nước, lửa, khí, đất.
  - Ở Trung Quốc, trường phái Âm dương cho rằng âm và dương là vật chất; còn trường phái Ngũ Hành cho rằng vật chất chính là 5 yếu tố: kim, thủy, mộc, hỏa, thổ.
  - Ở Hy Lạp, Talet nói vật chất là nước, Hê ra clit nói vật chất là lửa. Và đỉnh cao của tư tưởng duy vật cổ đại về vật chất là thuyết nguyên tử của Đê mô crit. Ông cho rằng vật chất là nguyên tử. Ông định nghĩa nguyên tử là đơn vị (hạt) nhỏ nhất, không thể xâm nhập được, không cảm giác được. Quan niệm vật chất là nguyên tử đã trở thành quan niệm truyền thống trong nhân loại.
  * Thời kỳ trung đại
  - Tương ứng với thời kỳ này là chế độ phong kiến.
  - Ở thời kỳ này, quan niệm vật chất bị biến mất vì đây là thời kỳ của tôn giáo với những tư tưởng hoang đường về con người và thế giới. Thơi kỳ thần quyền thắng vương quyền. Triết học lúc này trỏe thành tôi tớ cho thần học (đêm trường trung cổ)
  * Thế kỷ 17, 18
  Loài người lúc này bước vào thời kỳ Phục Hưng, thời kỳ Ánh Sáng: khôi phục lại quan niệm duy vật thời cổ đại, mở ra thời kỳ ánh sáng của khoa học.
  - Thời kỳ này, khoa học đã được trỗi dậy và đi sâu nghiên cứu thế giới vi mô, các ngành khoa học cụ thể được ra đời dẫn đến quan điểm siêu hình máy móc về vật chất. Loài người đã đồng nhất các thuộc tính của vật chất là vật chất.
  - VD: người ta đồng nhất vật chất với khối lượng, trọng lượng, độ dài, tốc độ,....
  * Cuối thể kỷ 19, đầu thế kỷ 20
  - Trong vật lý học có những phát minh mang tính bước ngoặt.
  + 1895: phát hiện ra tia phóng xạ
  + 1896: phát hiện ra tia X (Rownghen)
  + 1897: phát hiện ra điện tử
  +1901 phát hiện ra thể tích của điện tử tăng khi gia tốc tăng
  - Những phát minh này đã phủ nhận quan niệm truyền thống xưa nay rằng vật chất là nguyên tử, bởi vì điện tử là một phần của nguyên tử.
  - Lợi dụng điều này, chủ nghĩa duy tâm, nhà thờ, giáo hội đã tấn công chủ nghĩa duy vật. Vật chất không phải là nguyên tử nên cơ sở của chủ nghĩa duy vật bị phá vỡ. Vật lý học rơi vào tình trạng khủng hoảng về phương pháp luận. Các nhà triết học duy vật bị lung lay, thậm chí còn chuyển sang chủ nghĩa duy tâm. Chủ nghĩa duy vật rơi vào bế tắc, điều này dẫn đến sự bế tắc của khoa học.
  - Đứng trước tình hình đó, V. I. Lê nin đã đưa ra định nghĩa về vật chất có tính kinh điển nhằm bảo vệ và phát triển chủ nghĩa duy vật, chống chủ nghĩa duy tâm, mở đường cho khoa học phát triển.
  1.2. Quan điểm của C. Mác về vật chất
  Lê nin đã định nghĩa: “Vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ra chép lại, chụp lại. phản ánh và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác
  Trong định nghĩa này, Lê nin chỉ rõ:
  + “Vật chất là một phạm trù triết học”. Đó là một phạm trù rộng và khái quát nhất, không thể hiểu theo nghĩa hẹp như các khái niệm vật chất thường dùng trong các lĩnh vực khoa học cụ thể hoặc đời sống hằng ngày.
  + Thuộc tính cơ bản của vật chất là “thực tại khách quan”, “tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác”. Đó chính là tiêu chuẩn để phân biệt cái gì là vật chất và cái gì không phải là vật chất.
  + “Thực tại khách quan được đem lại cho con người trong cảm giác”. “tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác”. Điều đó khẳng định “thực tại khách quan” (vật chất) là cái có trước (tính thứ nhất), còn “cảm giác” (ý thức) là cái có sau (tính thứ hai). Vật chất tồn tại không lệ thuộc vào ý thức.
  + “Thực tại khách quan được đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta chụp lại, chép lại, phản ánh”. Điều này nói lên “thực tại khách quan” (vật chất) được biểu hiện thông qua các dạng cụ thể, bằng “cảm giác” (ý thức) con người có thể nhận thức được. Và “thực tại khách quan” chính là nguồn gốc, nội dung khách quan của “cảm giác”.
  Định nghĩa của Lê nin về vật chất đã giải quyết được cả hai mặt của vấn đề cơ bản của triết học theo lập trường của chủ nghĩa duy vật biện chứng
  1.3. Ý nghĩa của định nghĩa
  Định nghĩa vật chất của Lê nin có ý nghĩa:
  - Khi khẳng định vật chất có trước, ý thức có sau, con người có khả năng nhận thức thế giới, định nghĩa đã giải quyết được một cách triệt để vấn đề cơ bản của triết học, qua đó chống lại tất cả các loại quan điểm của chủ nghĩa duy tâm về phạm trù vật chất.
  - Đấu tranh khắc phục triệt để tính chất trực quan, siêu hình, máy móc và những biến tướng của nó trong quan niệm về vật chất của các nhà triết học tư sản hiện đại, Do đó, định nghĩa này cũng giải quyết được sự khủng hoảng trong quan điểm về vật chất của các nhà triết học và khoa học theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật siêu hình.
  - Khi chỉ ra thuộc tính cơ bản của vật chất là thực tại khách quan, tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác, định nghĩa đã cung cấp một cơ sở khoa học để nhận thức vật chất trong thế giới tự nhiên và xã hội. Nó còn là cơ sở, là phương pháp luận để nghiên cứu vật chất trong lĩnh vực xã hội. Đó là tồn tại xã hội.
  - Khẳng định thế giới vật chất khách quan là vô cùng, vô tận, luôn vận động và phát triển không ngừng nên đã có rác động cổ vũ, động viên các nhà khoa học đi sâu ngheien cứu thế giới vật chất, tìm ra những kết cấu mới, những thuộc tính mới và những quy luật vận động của vật chất để làm phong phú thêm kho tàng tri thức của nhân loại. Loài người sẽ tìm ra nhiều dạng lạ lùng khác nhau của vật chất nhưng định nghĩa về vật chất của Lê nin vẫn giữ nguyên giá trị.
  - Định nghĩa về vật chất của Lê nin đã khẳng đinh: trong thế giới của chúng ta không có gì khác ngoài vật chất hoặc do vật chất sinh ra.
   
  Loading...
 2. nhule

  nhule Member

  Vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ra chép lại, chụp lại. phản ánh và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác
  hay !
   

Chia sẻ trang này