Nên tìm hiểu thủ tục góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài khi khở nghiệp

Thảo luận trong 'Khởi nghiệp' bắt đầu bởi huutan333, 3/10/17.

 1. huutan333 New Member

  Mình là một người cá tính và năng động muốn làm chủ được tài chính và tạo dựng tự do nên tìm hiểu về thủ tục góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài trước nền kinh tế ngày càng phát triển mạnh mẽ để khởi nghiệp nhờ sự mở của hội nhập nền kinh tế thu hút vốn đầu tư nước ngoài vậy để có được nhà đầu tư nước ngoài tại doanh nghiệp Việt Nam họ cần phải làm tuân thủ những quy định luật doanh nghiệp về thủ tục góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài tại doanh nghiệp của Việt Nam quy định cần phải biết và tìm hiểu khi khởi nghiệp, thủ tục dựa theo hình thức đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài (Quy định tại Điều 46, Nghị định 118/2015/NĐ-CP).

  Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong tổ chức kinh tế không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

  Tổ chức kinh tế cần phải biết những quy định của thủ tục góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi thành viên, cổ đông tại Cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật khác tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế, trừ các trường hợp sau:

  a) Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế kinh doanh ngành, nghề đầu tư có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài;

  b) Việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế quy định tại các Điểm a, b và c Khoản 1 Điều 23 Luật Đầu tư nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên của tổ chức kinh tế trong các trường hợp: Tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài từ dưới 51% lên 51% trở lên và tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài khi nhà đầu tư nước ngoài đã sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên trong tổ chức kinh tế.


  Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp không phải thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư đã thực hiện trước thời điểm nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp.

  Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế thuộc trường hợp quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 2 Điều này thực hiện theo thủ tục sau:

  a) Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp theo quy định tại Khoản 2 Điều 26 Luật Đầu tư cho Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính;

  b) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Điểm a Khoản này, Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét việc đáp ứng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài và thông báo cho nhà đầu tư;

  c) Sau khi nhận được thông báo theo quy định tại Điểm b Khoản này, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp thực hiện thủ tục thay đổi thành viên, cổ đông tại Cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật khác tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế.

  Read more: http://vnseosem.com/threads/thu-tuc...-tu-nuoc-ngoai-quy-dinh.171287/#ixzz4uQyTiVcz
   
  Loading...
 2. nontakjaba

  nontakjaba Member

  Cam on ban da chia se
   

Chia sẻ trang này