Học thiết kế vi mạch online

Thảo luận trong 'Khoa Công nghệ Điện' bắt đầu bởi thegioivimach, 3/3/16.

 1. thegioivimach New Member

  Lớp căn bản vi mạch online (2-4-6)

  Đăng ký học online ngay TẠI ĐÂY!!!

  Học phí: 2.000.000 VNĐ.
  Xem ưu đãi giảm học phí từ 10% đến 100% TẠI ĐÂY!!!

  Nội dung lý thuyết:

  1/ Quy trình thiết kế ASIC (ASIC design flow)

  - Tìm hiểu về thiết kế đặt tả (Specification design)

  - Tìm hiểu về thiết kế RTL (RTL design)

  - Tìm hiểu về quy trình kiểm tra chức năng của thiết kế (Design Rule Check)

  - Tìm hiểu về quá trình tổng hợp (Synthesis flow)

  - Tìm hiểu về quá trình làm DFT (Design For Test)

  - Tìm hiểu về quá trình làm STA (Static Timing Analysis)

  - Tìm hiểu về quá trình làm Place and Route (Place and Route, CTS)

  - Tìm hiểu về quá trình sản xuất và Test chip (Manufacturing and Testing)

  2. Tìm hiểu về kiến trúc của một System on Chip (System On Chip Architecture)

  - Các kiến trúc SoC thông dụng (Common System On Chip Architecture)

  - Các thành phần chính của một System on Chip (Main blocks of System on Chip and theirs function)

  3/ Ngôn ngữ Verilog HDL

  - Căn bản về ngôn ngữ verilog (Basic verilog)

  - Cách viết mạch tuần tự và mạch tổ hợp (combinational and sequential logic)

  - Hoạt động của flip-flop and latch (Flip-flop and latch operation)

  - Các quy tắc trong quá trình viết verilog (Coding rules)

  - Viết code cho quá trình tổng hợp (synthesiable verilog)
  4/ Tìm hiểu về Finite State Machine (FSM)

  - Moore Machine

  - Mealy State Machine
  5/ Tìm hiều về cách thiết kế clock và reset

  - Tìm hiểu về thiết kế clock và reset (Clock and reset design)  Nội dung thực hành:

  1/ Hướng dẫn cài đặt công cụ mô phỏng trên máy học viên hỗ trợ cho quá trình học thực hành

  2/ Viết các cấu trúc mạch cơ bản trong verilog (combination, sequential logic)

  3/ Tìm hiểu về AMMBA protocal và thiết kế mạch đọc ghi dữ liệu sử dụng APB bus

  4/ Viết module WDT với hai chức năng reset và interrupt, hỗ trợ đọc ghi bằng APB bus.

  + Làm tài liệu thiết kế

  + Thiết kế RTL

  + Viết testbench

  + Chạy mô phỏng và kiểm tra thiết kế
  5/ Thiết kế Serial Perpheral Interface
  + Thiết kê SPI vận dụng FSM

  + Viết testbench và kiểm tra thiết kế

  6/ Thiết kế FIFO

  * Bài kiểm tra cuối khóa
   
  Loading...

Chia sẻ trang này