Cách hạch toán trong kế toán bán hàng

Thảo luận trong 'Tài liệu đại cương' bắt đầu bởi caothininhtrang, 28/6/16.

 1. caothininhtrang New Member

  Với mỗi phương thức bán hàng, chúng ta có cách hạch toán riêng, tùy theo Doanh nghiệp áp dụng kế toán hàng tồn kho theo phương pháp nào. Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên tại lớp học đào tạo kế toán tổng hợp sẽ hướng dẫn chi tiết cách hạch toán trong kế toán bán hàng.

  I. Các tài khoản sử dụng trong kế toán bán hàng

  - Tài khoản 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

  - Tài khoản 521: Các khoản giảm trừ doanh thu

  - Tài khoản 632: Giá vốn hàng bán

  - Tài khoản 157: Hàng gửi đi bán

  - Tài khoản 131: Phải thu của khách hàng

  - TK111: Tiền mặt

  - TK112: Tiền gửi ngân hàng

  Xem thêm: Chi tiết bài Các tài khoản sử dụng trong kế toán bán hàng

  II. Sơ đồ hạch toán trong kế toán bán hàng

  Các bạn tham khảo sơ đồ hạch toán của một Doanh Nghiệp dưới đây để có cái nhìn khái quát nhất về cách hạch toán trong kế toán bán hàng:

  [​IMG]

  II. Trình tự hạch toán trong kế toán bán hàng

  A. Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp KKTX:

  * Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

  1. Bán buôn qua kho theo hình thức giao hàng trực tiếp tại kho

  - Nghiệp vụ 1: Ghi nhận tổng giá tính toán của hàng bán

  Nợ TK 111, 112, 131

  Có TK511(5111)

  Có TK 3331( 33311)

  - Nghiệp vụ 2: Phản ánh trị giá mua thực tế của hàng xuất bán

  Nợ TK 632

  Có TK 156

  - Nghiệp vụ 3: Thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp về hàng đã bán (nếu có)

  Nợ TK 511(5111)

  Có TK 333(3332, 3333)

  - Nghiệp vụ 4: Khi bên mua được hưởng chiết khấu thanh toán; kế toán phản ánh:

  Nợ TK 635

  Có TK 111, 112, 131

  Có TK 338(3388)

  - Nghiệp vụ 5: Khi phát sinh các khoản chiết khấu thương mại, kế toán ghi.

  Nợ TK 521

  Nợ TK 3331(33311)

  Có TK 111 , 112, 311, 131…

  - Nghiệp vụ 6: Trường hợp phát sinh khoản giảm giá hàng bán

  Nợ TK 532

  Nợ TK 3331(33311)

  Có TK 111, 112, 311, 131, 3388

  2. Bán buôn qua kho theo hình thức chuyển hàng

  - Nghiệp vụ 1: Trị giá mua thực tế của hàng gửi bán

  Nợ TK 157

  Có TK 156(1561)

  - Nghiệp vụ 2: Giá trị bao bì kèm theo tính giá riêng

  Nợ TK 138(1388)

  Có TK 153(1532)

  - Nghiệp vụ 3: Khi bên mua chấp thanh toán hoặc thanh toán

  Bút toán 1: Ghi nhận doanh thu

  Nợ TK 111, 112, 131

  Có TK 511(5111)

  Có TK 3331(33311)

  Bút toán 2: Phản ánh giá vốn hàng bán

  Nợ TK 632

  Có TK 157

  - Nghiệp vụ 4: Khi thu hồi hàng bán bị trả lại

  Nợ TK 156(1561)

  Có TK 157

  - Nghiệp vụ 5: Trường hợp thiếu hụt hàng hoá gửi bán chưa rõ nguyên nhân

  Nợ TK 138(1381)

  Có TK 157

  - Nghiệp vụ 6: Hàng đã xác định là tiêu thụ mà thiếu hụt mất mát chưa rõ nguyên nhân

  Nợ TK 138(1381)

  Có TK 632

  - Nghiệp vụ 7: Khi có quyết định xử lý kế toán ghi

  Nợ TK 138 (1388), 334, 641, 632, 811…

  Có TK 138( 1381)

  - Nghiệp vụ 8: Trường hợp hàng thừa khi bàn giao cho bên mua

  Nợ TK 157

  Có TK 338( 3381)

  - Nghiệp vụ 9: Khi xác định được nguyên nhân thừa

  Nợ TK 338( 3381)

  Có TK 156, 641, 711

  Trường hợp bán hàng có chiết khấu bán hàng, giảm giá hàng bán và hàng bị trả lại kế toán hạch toán tương tự như bán buôn qua kho theo hình thức giao hàng trực tiếp tại kho.

  Cuối kỳ kế toán tính và kết chuyển doanh thu thuần của số hàng thực tế trong kỳ:

  Nợ 511

  Có 911

  3. Bán buôn vận chuyển thẳng theo hình thức giao hàng trực tiếp.

  - Nghiệp vụ 1: Ghi nhận tổng giá thanh toán:

  Nợ TK 157

  Nợ TK 133(1331)

  Có TK 331, 111, 112, 311…

  - Nghiệp vụ 2: Ghi nhận doanh thu bán hàng

  Nợ TK 111, 112, 131…

  Có TK 511(5111)

  Có TK 3331(33311)

  Các bút toán khác còn lại liên quan đến hàng tiêu thụ hạch toán giống như theo hình thức giao hàng trực tiếp tại kho.

  Cuối kỳ kế toán tính và kết chuyển doanh thu thuần của số hàng thực tế trong kỳ:

  Nợ 511

  Có 911

  4. Bán lẻ hàng hoá

  – Cuối ngày, trên cơ sở Bảng kê bán lẻ hàng hoá và giấy nộp tiền của cơ sở bán hàng, kế toán phản ánh doanh thu và thuế GTGT đầu ra phải nộp của hàng bán lẻ bằng bút toán sau:

  + Nghiệp vụ 1: Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

  Nợ TK111: Tổng số tiền bán lẻ đã nộp vào quỹ
  Nợ TK112, 113: Tổng số tiền bán lẻ nộp vào Ngân hàng đã nhận hoặc chưa nhận đựơc giấy báo Có
  Có TK511(5111): Doanh thu bán hàng theo giá bán không gồm thuế GTGT
  Có TK333(33311): Thuế GTGT phải nộp của hàng bán

  - Nghiệp vụ 2: Căn cứ vào Báo cáo bán hàng, kế toán xác định trị giá vốn của hàng hoá đã xuất bán trong ngày:

  Nợ TK632: Trị giá vốn của hàng bán
  Có TK156(1561): Trị giá thực tế của hàng xuất bán

  - Trong thực tế, khi bán lẻ hàng hoá thường phát sinh các trường hợp nhân viên bán hàng nộp thiếu hoặc thừa tiền hàng so với lượng hàng đã bán:

  + Trường hợp nhân viên bán hàng nộp thiếu tiền: Do ở quầy hàng bán lẻ, nhân viên bán lẻ là người chịu trách nhiệm vật chất đối với hàng và tiền hàng bán ra nên khi thiếu tiền bán hàng, nhân viên bán hàng phải bồi thường, còn doanh thu của doanh nghiệp vẫn phản ánh theo giá bán ghi trên hoá đơn hoặc báo cáo bán hàng. Riêng đối với những hàng hoá có tỷ lệ hao hụt định mức trong khâu bán, khi nộp thiếu tiền hàng, số tiền thiếu có thể đưa vào tài sản thiếu chờ xử lý (TK1381) mà chưa bắt bồi thường ngay, kế toán phản ánh như sau:

  - Nghiệp vụ 3: Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

  Nợ TK111, 112, 113: Tổng số tiền nhân viên bán hàng đã nộp
  Nợ TK138(1388): Số tiền thiếu nhân viên bán hàng phải bồi thường
  Nợ TK138(1381): Số tiền thiếu chưa rõ nguyên nhân, chờ xử lý
  Có TK511(5111): Doanh thu bán hàng (không gồm thuế GTGT)
  Có TK333(33311): Thuế GTGT phải nộp

  + Trường hợp nhân viên bán hàng nộp thừa tiền: Trường hợp thừa tiền có thể phát sinh do các nguyên nhân như: do người mua trả thừa, do bán hàng có định mức thừa, hay do làm tròn số khi thu tiền hàng….Khi phát sinh nộp thừa tiền, kế toán phản ánh như sau:

  - Nghiệp vụ 4: Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

  Nợ TK111, 112, 113: Tổng số tiền nhân viên bán hàng đã nộp
  Có TK511(5111): Doanh thu bán hàng theo giá bán không có thuế GTGT
  Có TK333(33311): Thuế GTGT phải nộp
  Có TK711: Số tiền thừa quyết định ghi tăng thu nhập
  Có TK338(3381): Số tiền thừa chờ xử lý

  Các bút toán khác liên quan đến hàng tiêu thụ (nếu có phát sinh) như: chiết khấu thương mại, hàng bán bị trả lại, giảm giá hàng bán, phát sinh chi phí bán hàng… được hạch toán tương tự trường hợp bán buôn qua kho theo hình thức giao hàng trực tiếp.

  5. Bán hàng đại lý

  * Bên giao đại lý

  +Nghiệp vụ 1: Xuất kho chuyển giao cho bên nhân đại lý

  Nợ TK 157

  Có TK 156

  +Nghiệp vụ 2: Khi mua hàng chuyển thẳng cho bên giao nhận đại lý

  Nợ TK 157

  Nợ TK 133(1331)

  Có TK 331, 111, 112

  +Nghiệp vụ 3: Phản ánh giá mua thực tế của hàng bán

  Nợ TK 632

  Có TK 157

  + Nghiệp vụ 4: Phản ánh doanh thu bán hàng

  Nợ TK 131

  Có TK 511

  Có TK 3331(33311)

  + Nghiệp vụ 5: Phản ánh hoa hồng về cứ gửi đại lý

  Nợ TK 641

  Có TK 131

  * Bên nhận đại lý

  + Nghiệp vụ 1: Phản ánh giá thanh toán của hàng nhận bán

  Ghi đơn nợ TK 003

  +Nghiệp vụ 2: Phản ánh số tiền bán hàng đại lý phải trả cho bên giao đại lý

  Nợ TK111,112,131…

  Có TK331

  +Nghiệp vụ 3: Đồng thời ghi đơn

  Có TK 003

  +Nghiệp vụ 4: Hoa hồng đại lý được hưởng

  Nợ TK 331

  Có TK 511

  6. Bán hàng nội bộ

  Tại đơn vị giao hàng

  *Nếu đơn vị có sử dụng hoá đơn GTGT

  +Nghiệp vụ 1: Phản ánh trị giá mua của hàng tiêu thụ nội bộ

  Nợ TK 632

  Có TK 156 (1561), 151,..

  +Nghiệp vụ 2: Phản ánh tổng giá thanh toán của hàng tiêu thụ nội bộ

  Nợ TK liên quan (111,112,1368,..)

  Có TK 512(5121)

  Có TK 3331 (33311)

  *Nếu đơn vị không sử dụng hoá đơn GTGT

  +Nghiệp vụ 3: Phản ánh trị giá mua của hàng đã tiêu thụ

  Nợ TK 632

  Có TK157

  +Nghiệp vụ 4: Phản ánh tổng giá thanh toán

  Nợ TK111,112,1368,..

  Có TK 512(5121)

  Có TK 3331(33311)

  +Nghiệp vụ 5: Cuối kì tiến hành kết chuyển

  Nợ TK 512(5121)

  Có TK 521,531,532,..

  +Nghiệp vụ 6: Xác định và kết chuyển DTT nội bộ

  Nợ TK512(5121)

  Có TK 911

  Tại cơ sở phụ thuộc

  +Nghiệp vụ 7: Ghi nhận trị giá hàng thu mua

  Nợ TK 156 (1561)

  Nợ TK 133 (1331)

  Có TK 336,111,112,..

  +Nghiệp vụ 8: Phản ánh tổng giá thanh toán của hàng đã bán

  Nợ TK 111,112,1368,..

  Có TK 511 (5111)

  Có TK3331(33311)

  +Nghiệp vụ 9: Phản ánh số thuế GTGT được khấu trừ của hàng đã bán cùng với giá vốn của hàng tiêu thụ

  Nợ TK 133(1331)

  Nợ TK 632

  Có TK 156 (1561)

  * Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

  Đối với các doanh nghiệp này, quy trình và cách thức hạch toán cũng tương tự như các doanh nghiệp tính thuế theo phương pháp khấu trừ thuế chỉ khác trong chỉ tiêu doanh thu bao gồm cả thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt.

  - Doanh thu của hàng tiêu thụ

  Nợ 111,112,131 Tổng giá thanh toán

  Có 511 Doanh thu bán hàng

  - Thuế GTGT phải nộp trong kỳ

  Nợ 642 Chi phí quản lý doanh nghiệp

  Có 3331 Thuế GTGT phải nộp

  B. Trường hợp doanh nghiệp áp dụng kế toán hàng tồn kho theo phương pháp KKĐK

  Đối với doanh nghiệp áp dụng phương pháp này, kế toán doanh thu và xác định doanh thu thuần tương tự doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp KKTX. Chỉ khác với các doanh nghiệp áp dụng phương pháp KKTX trong việc kết chuyển trị giá thực tế của hàng đã tiêu thụ. Theo phương pháp KKĐK , kế toán hàng hoá được phản ánh trên tài khoản 611 “ Mua hàng ”

  -Cuối kỳ sau khi kiểm kê xác định và kết chuyển trị giá thực tế của hàng còn lại cuối kỳ, kế toán tính và kết chuyển trị giá thực tế của hàng đã tiêu thụ trong kỳ.

  Nợ 632: Trị giá thực tế của hàng đã tiêu thụ trong kỳ

  Có 611: Trị giá thực tế của hàng đã tiêu thụ trong kỳ

  Các bạn có thể để lại comment dưới chân bài viết, để đội ngũ giảng viên tại lớp học sẽ giải đáp cho các bạn. Hoặc tham gia khóa học đào tạo kế toán tổng hợp để được giảng viên là những kế toán trưởng nhiều năm kinh nghiệm hướng dẫn chi tiết các công việc của một người kế toán tổng hợp, kế toán thuế!

  Chúc các bạn thành công!
   
  Loading...
 2. thoapham455

  thoapham455 Member

  MINIX NEO X8-H Plus Android TV Box Amlogic S812 Quad Core

  Sau thành công vang dội của dòng sản phẩm nâng cấp Tivi thường thành smart tv Minix Neo X5, X7, Minix Neo X8-H Minix Việt Nam tiếp tục tung 1 cú sút đầy ấn tượng với sự ra mắt siêu phẩm mới Neo X8-H Plus dùng chíp lõi tứ cao cấp 2.0Ghz của Amlogic S812, Ram 2Gb, đồ họa lõi tám, phát phim 4K, H265

  X8-H Plus sử dụng dòng chip mới nhất của Amlogic S812, Android ™ 4.4.2 KitKat, ram 2 Gb, bộ nhớ trong eMMC 16Gb, đồ họa Mali-450, tích hợp Miracast, phát phim Bluray, 4k, H.265, và đặc biệt mức giá dành cho sản phẩm này là rất hợp lý, ngay từ khi chuẩn bị ra mắt trên thị trường thì Neo X8-H Plus đã nhận được khá nhiều sự quan tâm tìm hiểu của dân chơi công nghệ và các hộ gia đình
   
 3. DuongHuong1508

  DuongHuong1508 New Member

  hay =))
   
 4. ok! that was awesome! thanks for posting.

  .................................................................................................................................

  (bai viet rat huu ich !)

  ..................................................................................................................................

  bảng báo giá dây cáp điện cadivi mới nhất tại tphcm
   
 5. nontakjaba

  nontakjaba Member

  Cam on ban da chia se
   

Chia sẻ trang này